dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Recenzja  
         

Recenzja książki "Genetic Algorithms Reference" napisanej przez Tomasza Dominika Gwiazdę

Jest to na pewno niestandardowa książka. Rozpoczyna się ona cztero-stronicowyrn wstępem, a cała reszta książki (pozostałe niecałe 400 stron) podzielona jest na prawie 180 (mniej więcej dwu-stronicowych) sekcji; każda z tych sekcji omawia konkretny operator krzyżowania (czy rekombinacji). Książka ta powinna tez być oceniana z perspektywy zamierzeń autora, który planuje wydanie całego cyklu książek dot. rożnych aspektów algorytmów ewolucyjnych (np. selekcja czy mutacja). Ta książka jest pierwsza z tego cyklu.

Zakres i poziom na tle innych publikacji na ten temat.

Porównanie jest bardzo trudne, gdyż książka Tomasza Gwiazdy jest bardzo rożna od innych publikacji książkowych na temat algorytmów genetycznych. Najbardziej zbliżona publikacja to chyba Handbook of Evolutionary Computation, Baeck, T., Fogel, D., and Michalewicz, Z. (edytorzy), wydana wspólnie przez Oxford University Press oraz , Institute of Physics w 1997. Handbook liczy przeszło 1,000 stron i przedstawia wszystkie aspekty metod ewolucyjnych poprzez dłuższe i krótsze sekcje o charakterze streszczenia. Na pewno książka Tomasza Gwiazdy jest unikalna na rynku.

Sposób i nowoczesność ujęcia tematu.

Na pewno tez sposób ujęcia tematu jest unikalny; jak napisałem w poprzednim paragrafie, nie ma takiej pozycji na rynku. Ponadto autor zobowiązuje się do regularnego uaktualniania wszystkich tomów droga elektroniczna, co powinno uatrakcyjnić ofertę.

Dodatkowe uwagi.

Są chyba dwa aspekty tej recenzji, które może się trochę mieszają ze sobą (sam przyznaje, ze sam byłem troszkę w kłopocie). Jeden aspekt to ewaluacja obecnej wersji tej książki; drugi aspekt - to ewaluacja przyszłego polskiego tłumaczenia. Oczywiście, są to dwa różne zadania, ale powiązane ze sobą.

Mam jedna ogólną uwagę dotyczącą obecnego tekstu. Ponieważ książka jest pierwszym tomem z cyklu kilku książek, szkoda, ze nie zawiera krótkiego wstępu do algorytmów genetycznych (czy też ewolucyjnych). Autor zakłada, ze czytelnik jest już zaznajomiony z tematem - założenie to może jest i słuszne, ale na pewno zawęża grono potencjalnych czytelników. Może autor rozważyć taka opcje (odpowiedniego rozszerzenia tekstu) przy przygotowaniu polskiego tłumaczenia. Także nie jestem zwolennikiem proponowanej klasyfikacji operatorów. Sam autor przyznaje, ze podział ten jest trochę sztuczny. Osobiście wolałbym widzieć po prostu listę tych operatorów (bez żadnego podziału), natomiast główny charakter operatora może być wskazany pojedynczym znakiem w nawiasie. Np. ,,Injection crossover" ze strony 202 w spisie treści mógłby wyglądać tak:

Injection crossover (R) ................................................................202

Ułatwiłoby to tez notacje, gdyż niektóre operatory mogłyby mieć podwójną klasyfikację, np.

Random crossover (B,R)................................................................222

Inne uwagi dotyczą samego ewentualnego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski.

Mam nadzieje, ze powyższe uwagi będą przydatne.

Zbigniew Michalewicz

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::