dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Artykuły  
         

Gwiazda T.D. (2009), Adaptacyjne przeszukiwanie Internetu – przeszukiwaniem racjonalnym. Propozycja rygorystycznego podejścia w warunkach prywatnej eksploatacji Internetu., w Komputerowe Systemy Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gwiazda T.D. (2006),  Wdrożenie serwisu WWW w prywatnej wyższej uczelni, w Rola Technologii Informacyjnej w Doskonaleniu Systemów Zarządzania - Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gwiazda T.D. (2005), Organizacje Wirtualne Formowane Przez Wirtualne Branżowe Systemy Wspomagania Decyzji, w Problemy Zarządzania: Zastosowanie Informatyki w Zarządzaniu, Wydawnictwo WZ UW, nr 1/2005

Gwiazda T.D. (2005), Koncepcja Pierwszego Prototypu Wirtualnego Branżowego Systemu Wspomagania Decyzji, w Informacja w Społeczeństwie XXI Wieku, Wydawnictwo SGH, Warszawa

Gwiazda T.D. (2005), Architektura Pierwszego Prototypu Wirtualnego Branżowego Systemu Wspomagania Decyzji, w Sieci i Mechanizmy Rozwoju i Zarządzania w Gospodarce Globalnej, Nałęczów 2005

Gwiazda T.D. (2004), Architektura Wirtualnych Branżowych Systemów Wspomagania Decyzji, w Materiały VI Konferencji NTIE Informatyka Ekonomiczna, Morsko-Częstochowa

Gwiazda T.D. (2004), Dywersyfikacja ryzyka procesów decyzyjnych za pomocą Wirtualnego Branżowego Systemu Wspomagania Decyzji, w Informatyka Narzędziem Współczesnego Zarządzania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa

Gwiazda T.D. (2004), Wirtualne Branżowe Systemy Wspomagania Decyzji, w Materiały XVI Górskiej Szkoły PTI Efektywność Zastosowań Systemów Informatycznych, Szczyrk

Gwiazda T.D. (2004), Wirtualny Branżowy System Wspomagania Decyzji - Propozycja Interfejsu , w Materiały Konferencji Informacja w Społeczeństwie XXI, Mierki

Gwiazda T.D., Chibowski R. (2003), Efektywność metody pełnego krzyżowania dla problemów optymalizacji produkcji, w Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa

Gwiazda T.D., Chibowski R. (2003), Efektywność metody pełnego krzyżowania dla problemów kombinatorycznych, w Pozyskiwanie Wiedzy i Zarządzanie Wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław

Gwiazda T.D. (2002), Full Exploitation of the Crossover Operator Potential – On the Example of the Problems of Nonlinear Optimization with Constraints, w Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial Problems,  CIMNE, Barcelona

Gwiazda T.D. (2002), Multiple crossover algorithm for constrained optimization problems, w Advances in Intelligent Systems, Fuzzy Systems, Evolutionary Computation, WSEAS Press, Interlaken

Gwiazda T.D. (2001), Multiple crossover algoritm for constrained optimization problems, 2001, in Proceedings of 10th Protuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA'01)

Gwiazda T.D. (2000), Mocny Algorytm Ewolucyjny dla Optymalizacji Problemów Nieliniowych, w Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D. (2000), Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Problemów Optymalizacyjnych z Ograniczeniami, w Pozyskiwanie Wiedzy z Baz Wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław

Gwiazda T.D. (2000), Nowoczesne heurystyki optymalizacji problemów zarządzania i biznesu, w Polska w Europie 200 – Polskie Nauki o Zarządzaniu Wobec Wyzwań XXI Wieku – Szkoła Letnia Warszawa 2000, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, 2000

Gwiazda T.D. (1999), Optima_AG optymalizator problemów zarządzania i biznesu dla Microsoft Excel, w Systemy wspomagania organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D. (1998), Programowanie genetyczne w modelowaniu rynku papierów wartościowych, w Pozyskiwanie wiedzy z baz danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław

Gwiazda T.D. (1996), Niestandardowy Algorytm Genetyczny dla dywersyfikacji wartościowej i ilościowej portfela akcji giełdowych, w Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji w Zarządzaniu Nowe Kierunki Prac,  Prace Naukowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D (1995), Niestandardowy algorytm genetyczny dla dywersyfikacji ilościowej i wartościowej portfela akcji giełdowych, w Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu - nowe kierunki prac, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D. (1994), Infrastruktura zarządzania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  jako nowy element systemu zarządzania w gospodarce rynkowej. Stan dzisiejszy - tendencje zmian,  temat badawczy Transformacja Systemów Zarządzania w Gospodarce Rynkowej, Warszawa

Gwiazda T.D., (1992), Sieci Neuronowe, PC-Kurier, grudzień 1992

Gwiazda T.D. (1991), System Ekspertowy GURU, PC-Kurier, październik 1991

Gwiazda T.D. (1989),  System Ekspertowy M-1, Wojskowy Instytut Informatyki, Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Gwiazda T.D. (1989), System Ekspertowy M-1  - przykłady zastosowań, Wojskowy Instytut Informatyki, Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::