dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Książki  
         

Tu możesz przeczytać sobie tę książkę po kawałku:

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

uwaga - pliki są raczej duże, więc życzę cierpliwości przy ładowaniu
 

A tu możesz sobie ją pobrać jako dokument PDF (na prawach rękopisu).
 

 

Wirtualne Branżowe Systemy Wspomagania Decyzji oparte
o Algorytmy Ewolucyjne

T.D.Gwiazda
rok wydania: 2005
stron: 387
język: polski
E-BOOK

Spis treści:

Wstęp
Część I Koncepcja
1. Podstawowe definicje
    1.1 Dane
    1.2 Informacja
    1.3 Wiedza
    1.4 Decyzja
2. Komputerowo wspomagane systemy informacyjne
    2.1 CBIS w zarządzaniu organizacją
    2.2 Systemy Wspomagania Decyzji
3. Wirtualny Branżowy System Wspomagania Decyzji
    3.1 Funkcje i definicja
    3.2 Architektura
    3.3 Podsystemy
4. Wirtualność WB-SWD
    4.1 Definicja Organizacji Wirtualnej
    4.2 Dywersyfikacja ryzyka w procesie decyzyjnym
    4.3 Organizacja wirtualna WB-SWD
5. Pierwszy prototyp WB-SWD
    5.1 Architektura pierwszego prototypu WB-SWD
    5.2 Algorytm ewolucyjny zastosowany w
           pierwszym prototypie WB-SWD

Część II Metody i badania podstawowe
1. Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary
    1.1 Kara statyczna
    1.2 Kara dynamiczna
    1.3 Kara wyżarzana - GENOCOP II
    1.4 Kara adaptatywna
    1.5 Kara samo-adaptatywna
    1.6 Kara śmierci
    1.7 Kara bazująca na dopuszczalności
    1.8 Kara rozdzielona
    1.9 Metoda ASCHEA
2. Dekodery
3. Algorytmy naprawcze
4. Separacja ograniczeń od funkcji celu
    4.1 Koewolucja
       4.1.1 Algorytm Paredisa
       4.1.2 Pierwsza metoda Gwiazdy
    4.2 Dominacja rozwiązań dopuszczalnych
    4.3 Optymalizacja wielokryterialna
       4.3.1 Metoda COMOGA
       4.3.2 Schemat Pareto
       4.3.3 Metoda Min-Max
       4.3.4 Pierwsza metoda Coello
       4.3.5 Druga metoda Coello
    4.4 Pamięć behawioralna
    4.5 Metoda CONGA
5. Dedykowana reprezentacja rozwiązania i
     dedykowane operatory

    5.1 Metoda GENOCOP I
    5.2 Przeszukiwanie granicy pomiędzy obszarem
           dopuszczalnym i niedopuszczalnym

    5.3 Mutacja logarytmiczna
    5.4 Ranking stochastyczny
    5.5 Druga metoda Gwiazdy - Pełne Krzyżowanie
Część III Badania uzupełniające – generatory testów
1 Generator problemów testowych TCG
2. Testy Michalewicza przeprowadzone na problemach
     generowanych przez TCG

3. Testy Gwiazdy przeprowadzone na problemach
     generowanych przez TCG

4. Generator problemów testowych TCG-2
5. Testy przeprowadzone na problemach
     generowanych przez TCG-2

Część IV Badania uzupełniające – przykład
 empiryczny - zadanie transportowe

1. Problemy
2. Metody
    2.1 DONLP2
    2.2 GAMS
    2.3 GENETIC-2
    2.4 Pełne Krzyżowanie
3. Rezultaty
    3.1 Dla G1-G11
    3.2 Dla zbilansowanego nieliniowego zadania
           transportowego

Część V Efektywność proponowanej metody
1. Efektywność dla problemów kombinatorycznych
    1.1 Symetryczne problemy komiwojażera (TSP)
    1.2 Asymetryczne problemy komiwojażera (ATSP)
    1.3 Sekwencyjne problemy kolejkowania (SOP)
2. Efektywność dla problemów harmonogramowania
     produkcji

    2.1 Problemy klasy flowshop
    2.2 Problemy klasy jobshop
3. Wnioski końcowe
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel
Spis listingów
Bibliografia
Dodatek A
Dodatek B

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::