dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Książki  
         

Algorytmy ewolucyjne w rozwiązywaniu nieliniowych problemów decyzyjnych
T.D.Gwiazda
rok wydania : 2002
stron: 269
język: polski

Spis treści:

Wstęp
Część I Metody i Badania Podstawowe
1. Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary
    1.1 Kara statyczna
    1.2 Kara dynamiczna
    1.3 Kara wyżarzana - GENOCOP II
    1.4 Kara adaptatywna
    1.5 Kara samo-adaptatywna
    1.6 Kara śmierci
    1.7 Kara bazująca na dopuszczalności
    1.8 Kara rozdzielona
    1.9 Metoda ASCHEA
2. Dekodery
3. Algorytmy naprawcze
4. Separacja ograniczeń od funkcji celu
    4.1 Koewloucja
        4.1.1 Algorytm Paredisa
        4.1.2 Pierwsza metoda Gwiazdy
    4.2 Dominacja rozwiązań dopuszczalnych
    4.3 Optymalizacja wielokryterialna
        4.3.1 Metoda COMOGA
        4.3.2 Schemat Pareto
        4.3.3 Metoda Min-Max
        4.3.4 Pierwsza metoda Coello
        4.3.5 Druga metoda Coello
    4.4 Pamięć behawioralna
    4.5 Metoda CONGA
5. Dedykowana reprezentacja rozwiązania i
     dedykowane operatory
    5.1 Metoda GENOCOP I
    5.2 Przeszukiwanie granicy pomiędzy obszarem
           dopuszczalnym i niedopuszczalnym
    5.3 Mutacja logarytmiczna
    5.4 Ranking stochastyczny
    5.5 Druga metoda Gwiazdy - pełne krzyżowanie
Część II Badania Uzupełniające - Generatory Testów
1. Generator problemów testowych TCG
2. Testy Michalewicza przeprowadzone na
     problemach generowanych
     przez TCG
3. Testy Gwiazdy na problemach generowanych przez
     TCG
4. Generator problemów testowych TCG2
5. Testy przeprowadzone na problemach
     generowanych przez TCG2
Część III Badania Uzupełniające - Przykład
Empiryczny - Zadanie Transportowe
1. Problemy
2. Metody
    2.1 DONLP2
    2.2 GAMS
    2.3 GENETIC-2
    2.4 Pełne krzyżowanie
3. Rezultaty
    3.1 Dla G1-G11
    3.2 Dla zbilansowanego nieliniowego zadania
           transportowego
Posumowanie
Spis rysunków
Spis tabel
Spis listingów
Bibliografia
Dodatek A

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::