dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Książki  
         

Optima_AG Optymalizator Problemów Zarządzania i Biznesu dla Microsoft Excel
T.D.Gwiazda
rok wydania: 1999
stron: 261
język: polski

Spis treści:

Wstęp
Cześć I Optima_AG - podręcznik użytkownika
1. Instalacja
    Krok 1
    Krok 2
    Krok 3
2. Poznajemy Optima_AG
    Otwarcie przykładowego problemu
    Opis optymalizowanego przykładowego problemu
    Uruchomienie Optima_AG
    Wskazanie optymalizowanej formuły
    Określenie charakteru zadania optymalizacji
    Uwzględnienie istniejących danych
    Wskazanie zmienianych komórek
    Określenie ograniczeń w optymalizowanym
     problemie
    Żądanie rozwiązań całkowitoliczbowych
    Określenie warunków zatrzymania optymalizacji
    Uruchomienie optymalizacji
    Przebieg optymalizacji
    Uwagi końcowe o optymlaizacji przy użyciu
    Optima_AG
3. Proporcje
    Zamówienia z rabatem ilościowym
    Portfel zamówień
    Kampania reklamowa
4. Budżet
    Dobór proporcji składników produkcji
5. Kolejność
    Wybór trasy przejazdu (problem bez ograniczeń)
    Rozdział zadań na podwykonawców
    Harmonogram produkcji (bez ograniczeń)
6. Projekt
    Wybór trasy przejazdu z uwzględnieniem
     ograniczeń
    Harmonogram produkcji z ograniczeniami
7. Grupowanie
    Równomierny załadunek towarów
    Harmonogram czarterów (bez ograniczeń)
8. Harmonogram
    Harmonogram dostaw materiałów
    Harmonogram czarterów z ograniczeniami
    Harmonogram kursów szkoleniowych z
     ograniczeniami
9. Komunikaty o błędach
Część II Teoria Algorytmów Genetycznych
Wstęp
1. Model klasycznego algorytmu genetycznego
    Prosty opis klasycznego algorytmu genetycznego
    Ścisła definicja klasycznego algorytmu
    genetycznego
2. Matematyczne podstawy teorii algorytmów
     genetycznych
3. Rozwinięcie klasycznego modelu algorytmu
     genetycznego
     Reprezentacja genotypu - diploid i dominacja
     Metody selekcji
     Operatory genetyczne
     Charakterystyka funkcji przystosowania
     Optymalizacja wielokryterialna
     Kierunki rozwoju
     Kodowanie rzeczywiste chromosomu
Bibliografia

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::