dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Książki  
         

Algorytmy Genetyczne Wstęp do teorii
T.D.Gwiazda
rok wydania: 1995
stron: 118
język: polski

Spis treści:

1. Wstęp
2. Model klasycznego algorytmu genetycznego
    2.1 Prosty opis klasycznego algorytmu
           genetycznego
    2.2 Ścisła definicja klasycznego algorytmu
           genetycznego
3. Klasyczny algorytm genetyczny w akcji
4. Matematyczne podstawy
5. Rozwinięcie klasycznego modelu algorytmu
     genetycznego
    5.1 Reprezentacja genotypu - diploid i dominacja
    5.2 Metody selekcji
           5.2.1 Modyfikacje metody klasycznej
           5.2.2 Nisze i gatunki
    5.3 Operatory genetyczne
           5.3.1 Krzyżowanie
           5.3.2 Operatory zmieniające porządek
                      - inwersja, PMX, OX, CX, mutacja
    5.4 Charakterystyka funkcji przystosowania
           3.4.1 Przekształcenia postaci funkcji
           3.4.2 Skalowanie funkcji
           3.4.3 Ograniczenia zbioru rozwiązań
    5.5 Optymalizacja wielokryterialna
    5.6 Kierunki rozwoju
    5.7 Kodowanie rzeczywiste chromosomu
6. Zastosowania algorytmów genetycznych
Bibliografia

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::