dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Wypromowane prace  
         

Zastosowania metod inteligentnych w biznesie

Robert Chibowski, Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji doboru zespołów technicznych dla wykonania zleceń serwisowych

Oskar Szopa, Metody ewolucyjne dla problemu maksymalizacji zysku – na przykładzie firmy szkoleniowej

Anna Obuchowicz, Optymalizacja procesu podejmowania decyzji podziału zadań premiowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Żoliborz przy wykorzystaniu Optima_AG

Patryk Nowak, Optymalizacja doboru proporcji surowców w procesie produkcji pieczywa z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Marta Wierzbicka, Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji produkcji

Izabela Zawadzka, Zastosowania algorytmów genetycznych w zarządzaniu na przykładzie optymalizacji kampanii reklamowej

Agnieszka Lankiewicz, Teoria oraz praktyczne zastosowanie sieci neuronowych w biznesie

Noiszewska Małgorzata, Tabu Search

Krzysztof Sprawnik, Optymalizacja przewozów kolejowych przy użyciu algorytmów genetycznych

Janusz Bałuszyński, Optymalizacja portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Jacek Banach, Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji problemów kombinatorycznych na przykładzi9e asymetrycznego problemu komiwojażera

Jakub Kazimierczak, Optymalizacja procesów z wykorzystaniem technologii algorytmów genetycznych

Wojciech Repliński, Zastosowanie algorytmów genetycznych w zarządzaniu

Rafał Szychowski, Zastosowanie algorytmów genetycznych w problemach kombinatorycznych na przykładzie asymetrycznego problemu komiwojażera

Aleksandra Makulińska, Optymalizacja zysku z wykorzystaniem technologii algorytmów genetycznych

Mariusz Adamczyk, Optymalizacja harmonogramu rozdziału prac montażowych mebli i regałów sklepowych w hipermarkecie  Geant w Gdyni pomiędzy ekipy montażowe z zastosowaniem algorytmów genetycznych

Maciej Mączka, Wykorzystanie sieci neuronowych w zarządzaniu

Jacek Renard, Optymalizacja problemów kombinatorycznych z ograniczeniami z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Jacek Renard, Optymalizacja rozwiązania problemu symetrycznego i asymetrycznego z ograniczeniami i bez ograniczeń z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Ewa Gwiazda, Porównanie efektywności klasycznych metod optymalizacji i metod opartych na algorytmach genetycznych

Michał Kuliński, Optymalizacja procesów z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Rafał Szychowski, Optymalizacja doboru środków transportu z zastosowaniem metod ewolucyjnych na przykładzie firmy Thomson Polska.

Mariusz Adamczyk, Rozwiązanie problemów typu jobshop i flowshop metodami ewolucyjnymi.

Aleksandra Makulińska, Efektywność metody Pełnego Krzyżowania na przykładzie optymalizacji cyklu produkcyjnego

Anna Obuchowicz, Efektywność metod ewolucyjnych dla wybranych problemów harmonogramowania

Igor Bielobradek, Prognozowanie za pomocą sieci neuronowych

Agnieszka Lewandowska, Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji kampanii reklamowej

Jakub Kaźmierczak, Optymalizacja procesów z wykorzystaniem technologii algorytmów genetycznych

Internet, Intranet i Ekstranet

Piotr Supronowicz, Łamanie prawa w Sieci

Michał Nędziak, Strategia implementacji witryny internetowej na przykładzie sklepu firmy M&M Car Center

Maciej Stępień, Wirtualna promocja w handlu detalicznym – przykład witryny

Ewa Gwiazda, Realizacja funkcji kadrowych za pomocą Internetu i Intranetu

Piotr Grzegorz Warchoł, Analiza rozwoju serwisu internetowego na przykładzie Tygodnika Siedleckiego

Anna Czarnecka, Forum phpBB jako narzędzie komunikacji oraz źródło wiedzy wykorzystywanej w życiu zawodowym

Marcin Socha, Analiza witryny internetowej

Mariusz Kordel, Elektroniczny system edukacji (e-learning) wspomagający kształcenie umiejętności i aktualizowanie wiedzy pracowników na przykładzie firmy ubezpieczeniowej PZU S.A.

Grzegorz Szcześniak, Serwis internetowy Interaktywnego Sklepu Rowerowego

Magda Pacyna, Personalny serwis WWW realizujący cele gospodarcze

Michał Zwierzchlewski, Serwis internetowy Giełdy Kwiatowej w Warszawie

Magdalena Krychowska, Analiza i modyfikacja serwisu WWW na przykładzie serwisu „Origami Krychowski”

Marta Nicpoń, Analiza istniejącego serwisu WWW firmy „Ogrody” oraz propozycja jego dostosowania do aktualnych potrzeb firmy

Łukasz Doliński, Stan obecny i  możliwości rozwoju serwisu Sieciowego przedsiębiorstwa Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp z o.o. Grupa Finans-Servis

Łukasz Dmowski, Projekt wdrożenia serwisu internetowego na przykładzie firmy „Geowiercenia”

Rafał Firlej, Przestępczość komputerowa w Internecie

Mariusz Dubiński, Benchmarking księgarni internetowych w Polsce

Łukasz Gnoiński, Projekt doradczy – budowa serwisu internetowego dla firmy Cobrabid-Optica Sp z o.o.

Aneta Stasiak, Serwis multimedialny wspomagający oświatę publiczną i niepubliczną

Paweł Tyszewski, Bankowość elektroniczna z punktu widzenia klienta

Michał Kmiecik, Podpis elektroniczny – fazy rozwoju, stan dzisiejszy i wizja na przyszłość

Aleksandra Olborska, Współczesne metody nawiązywania wirtualnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami

Rafał Winnicki, Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie handlowym – projekt witryny internetowej formy D.H. Valdi

Marcin Radziszewski, Analiza witryn internetowych firm fonograficznych w Polsce i na świecie wraz z wnioskami dla realizacji strategii witryny firmy Warner Music Polska

Ewa Siwek, Strategia wirtualizacji przedsiębiorstwa – na przykładzie Szkoły Zmartwychwstania Pańskiego

Piotr Chmielarz, Aspekty budowy sklepu internetowego dla małych i średnich firm na przykładzie sklepu snowboardowego

Artur Dana, Organizacja non-profit w Internecie na przykładzie parafii rzymsko-katolickiej

Michał Konior, Wykorzystanie wirtualnych kanałów dystrybucji dla przypadku małej firmy handlowej

Paweł Pyziak, Usługi turystyczne w Internecie – przykład strategii

Grzegorz Dobrosielski i Karina Mucha, Projekt doradczy – witryna internetowa dla agencji nieruchomości „B.E.M.”

Daniel Rajkowski, Strategia implementacji witryny internetowej – na przykładzie sklepu w Sieci

Daniel Rajkowski, Bankowość elektroniczna w Polsce

Agata Zielonka, Strategia wirtualizacji usług wypożyczalni filmów VHS i DVD

Marek Trypolin, Możliwości wykorzystania Internetu w drobnym handlu detalicznym – na przykładzie sklepu obuwniczego „TRAMP”

Jarosław Turant i Monika Potocka, Rola i miejsce Internetu w organizacji na przykładzie firmy „Xerox”

Katarzyna Pawłowska, Wirtualizacja promocji usług medycznych – przykład strategii

Michał Parol, Analiza rozwoju E-biznesu na przykładzie branży muzycznej

Piotr Supronowicz i Michał Nędziak, The future of Internet network. Development of Internet services.

Sylwester Pysiak, Analiza współczesnych narzędzi marketingowych w Sieci Globalnej

Leszek Sienkiewicz, Projektowanie funkcjonalnych stron internetowych

Tomasz Górski, Ewolucja witryny internetowej sieci handlowej

Adam Mazurek, Stworzenie funkcjonalnej witryny internetowej dla firmy ślusarskiej

Anna Zliczewska, Rola Internetu w planie informatyzacji działalności podmiotów publicznych pełniących zadania służby geodezyjnej w Polsce

Maciej Czowgan, Analiza możliwości rozwoju i skali zastosowania witryny internetowej na przykładzie witryn BMW w Polsce

Michał Milik, Strategia wirtualizacji firmy

Paweł Skwarczewski, Tworzenie funkcjonalnej witryny internetowej dla firmy projektującej ogrody

Magda Boguszewska,  Funkcjonalne projektowanie stron internetowych na przykładzie firmy handlowej z branży BHP

Jacek Stułka, Analiza środków reklamy w wyszukiwarkach internetowych

Emilia Anna Fiedor, Koncepcja utworzenia witryny Poczty Polskiej FILATELIŚCI.PL, analiza filatelistycznych witryn internetowych w Polsce i na świecie

Tomasz Kostro, Analiza typowych błędów popełnianych w serwisach WWW na przykładzie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją mebli

Systemy wspomagające zarządzanie

Robert Woźniak, Zmiana funkcjonalności systemu informatycznego

Jarosław Rytel, Elektroniczne systemy wspomagania zarządzania – analiza obecnych możliwości

Daniel Salata i Maciej Bielecki, Rozwiązanie problemu gospodarki magazynowej wraz z projektem sieci komputerowej dla firmy „eXtremeMem” – wyłącznego importera pamięci Geil i Patriot w Polsce

Marcin Skwarski i Bartosz Poreda, Projekt lokalnej sieci komputerowej w firmie Scientific S.A.

Marcin Parasiewicz i Malwina Trzepla, Analiza procesu wdrożenia systemu informatycznego klasy CRM  w „Telekomunikacji Polskiej S.A.”

Emilia Iwaniuk i Monika Banasiuk, Rozwiązanie problemu transferu danych dla małej rozproszonej organizacji, działającej na obszarze o słabo rozwiniętej infrastrukturze teleinformatycznej

Robert Rosłonek, Prognozowanie zapotrzebowania w detalicznej sieci handlowej

Janusz Jakubowski, Kierunki i tendencje rozwoju systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie organizacją na przykładzie firmy B.P.B.O. Budopol S.A.

Mirosław Mikusek, Baza danych w marketingu bezpośrednim

Przemysław Janik, Potencjalne możliwości wykorzystania EDI w celu wdrożenia VMI na przykładzie Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.

Diana Zabielska i Monika Grunt, Przełamywanie barier psychologicznych na etapie wdrażania nowego systemu informatycznego finansowo-księgowego

Maciej Wanat i Rafał Kazubski, Projekt doradczy dotyczący realizacji sieci lokalnej dla studia graficznego

Piotr Nadulny i Piotr Dąbrowski, Mobilny bezprzewodowy dostęp do baz danych

Jan Trzeciakowski i Marta Czajka, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w dziale logistyki firmy Ferrero Sp. z o.o.

Paweł Chodkowski, Zdalny monitoring

Jakub Śliwiński i Tomasz Czubak Ekspertyza infrastruktury komunikacyjnej dla firmy transportowej

Krzysztof Piłatowicz, Projekt modernizacji sieci oraz rozwiązań technologicznych w małym przedsiębiorstwie

Grzegorz Dobrosielski, Analiza możliwości wykorzystania spójnego serwisu internetowego w organizacjach rozproszonych na przykładzie sieci dealerskiej firmy Opel

Paweł Bartosik, Korzyści i bariery wdrożeń systemów klasy ERP - na przykładzie systemu Microsoft Dynamics AX

Michał Zwierzchlewski, System informatyczny Poltax - spojrzenie krytyczne

Paweł Wajzer, Informatyzacja przedsiębiorstwa Foto Studio J&T Wajzer

Jan Wójciński, Projekt doradczy modernizacji systemu komputerowego firmy Torelle

Maciej Krasuski, Analiza efektywności wprowadzania systemów CRM na przykładzie BH

Agata Zielonka, Analiza stopnia wykorzystania współczesnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej

Łukasz Galik, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych biznesu - analiza zagrożeń i środki obrony

Michał Rosa i Marek Witkowski, Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego logistykę na poziomie operacyjnym w formie TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.

Piotr Wysocki, Systemy informatyczne wspomagające działalność bankową od banku tradycyjnego do banku wirtualnego

Wojciech Michalak,  Globalne systemy rezerwacyjne w turystyce - specyfika rynku polskiego

Piotr Kajak,  Efektywna komunikacja i jej rola w nowoczesnym świecie biznesu

 

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::